Bài Tập Về Nhà 2: Quản Lý Phòng Học cho phép nhập thông tin n phòng học và chỉnh sửa...

Go down

default Bài Tập Về Nhà 2: Quản Lý Phòng Học cho phép nhập thông tin n phòng học và chỉnh sửa...

Bài gửi by Minh Huy on Fri Sep 16, 2011 9:53 am

Đề bài:
Cần một chương trình quản lý phòng học tại trường.
Thông tin:
_Mã phòng;
_Tên phòng;
_Số chổ ngồi;
Chương trình cho phép thực hiện n phòng với các chức năng:
_Nhập thông tin n phòng;
_In thông tin n phòng;
_Tạo phòng theo mẫu;
_Chỉnh sửa thông tin phòng, và khi gặp x hoặc 0 thì giữ nguyên theo mẫu không chỉnh sửa.

Code:
#include<string.h>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<iostream>
using namespace std;

int ss_ma(char *ma1, char *ma2) {
 int len1, len2, i;

 len1 = strlen(ma1);
 len2 = strlen(ma2);
 
 for (i=0;i<len1 && i<len2;i++) {
  if (ma1[i] < ma2[i])
  return 1;
  else if (ma1[i] > ma2[i])
  return 2;
 }
 return 0;
}

class quanly
{
      private:
              char ma[10];// ma cua phong
              char ten[10];//ten phong
              int soghe;//so cho ngoi
      public:
            void mau();
            void sua();
            void in();
};
void quanly::mau()
{
    strcpy(ma,"00");strcpy(ten,"A");soghe=1;
};

void quanly::sua()
{
    char ma_moi[10];
    char ten_moi[10];
    int soghe_moi;
    char key[10];
   
    strcpy(key,"x");
    //loi o cac cau lenh if
   
    cout<<"\n\t-Nhap ten phong:";cin>>ten_moi;
    if (ss_ma(key,ten_moi)!=0)
        strcpy(ten,ten_moi);
   
    cout<<"\n\t-Nhap ma phong:";cin>>ma_moi;
    if (ss_ma(key,ma_moi)!=0)
        strcpy(ma,ma_moi);
   
    cout<<"\n\t-Nhap so ghe cua phong:";cin>>soghe_moi;
    if(soghe_moi!=0)
        soghe=soghe_moi;
};

void quanly::in()
{
    cout<<"\n\t-Ten phong:"<<ten;
    cout<<"\n\t-Ma phong:"<<ma;
    cout<<"\n\t-So ghe:"<<soghe;
}
int main()
{
    int i,n;
    quanly ds[100];
   
    cout<<"Nhap so phong:";cin>>n;
    //tao phong mau
    for(i=1;i<=n;i++)
    {
                    ds[i].mau();
    }
    //in phong mau
    for(i=1;i<=n;i++)
    {
                    cout<<"\n\tDu lieu phong mau thu "<<i<<":";
                    ds[i].in();
    }
    cout<<"\n\n";
    system("pause");
    //nhap lai thong tin phong
    for(i=1;i<=n;i++)
    {
                    cout<<"\n\tNhap du lieu phong "<<i<<":\n";
                    ds[i].sua();
    }
    system("cls");
    //in thong tin cac phong
    for(i=1;i<=n;i++)
    {
                    cout<<"\n\n\tDu lieu phong thu "<<i<<":\n";
                    ds[i].in();
    }
    cout<<"\n\n\n";
    system("pause");
}
Minh Huy
Minh Huy

Posts : 104
Thanked : 12
Gia Nhập 27/08/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết