Bài tập tự làm - Danh sách các món ăn!

Go down

default Bài tập tự làm - Danh sách các món ăn!

Bài gửi by Admin on Thu Sep 22, 2011 10:28 am

Đúng là mỗi người 1 ý các bạn vào tham khảo để đánh giá và chọn cho mình 1 cách tốt nhất nhé.


+ Cách mình nhập tối đa 100 món ăn, muốn nhập tiếp nhân 'i'.
+ Khắc phục được nhập tên có khoảng trắng.
+ Sắp xếp các mon ăn ngay trong hàm bằng 2 dòng for không phải làm hàm hoán đổi Swap
+ Các thao tác chỉ cần nhập phím 'i' ,'p', 'q'.. chỉ cần nhập phím thường nói chung nó rất sát với đề.
+ Anh em test nhé


Code:


#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<iostream.h>
class monan
{
      private:
        char ma[50];
        char ten[50];
        int soluong;
        int dongia;
       
      public:
        int getDonGia(){return dongia;}
        void NhapMA();
        void InMA();
};
void monan::NhapMA()
{
  cout<<"\nNhap Ma: ";cin>>ma;
  cin.ignore();
  cout<<"\nNhap Ten: "; cin.getline(ten,50);
  cout<<"\n Nhap so luong: ";cin>>soluong;
  cout<<"\nNhap don gia: "; cin>>dongia;
};

void monan::InMA()
{
  cout<<"\n Ma: "<<ma<<" : "<<ten<<" : "<<dongia;
};
int main()
{
 char ch='a';
 int i=0;
 int j,n; monan temp;
 monan a[100];
 cout<<"\n----===;;Bang Menu cac mon an;;===------";
  while((ch!='q') && (i<100)){
 cout<<"\n i: Nhap cac mon an.";
 cout<<"\n p: In ra danh sach mon an. ";
 cout<<"\n q: Ket thuc va in ra danh sach sap xep theo don gia. ";
 cout<<"\n Chon thao tac: "; cin>>ch;
  switch(ch)
  {
  case 'i': a[i].NhapMA();
            i++; break;
  case 'p':
            for(j=0;j<i;j++)
            a[j].InMA(); break;
       
  case 'q': 
        for(j=0;j<i;j++)
              for(n=j+1;n<=i;n++)
                {
                if(a[j].getDonGia()<a[n].getDonGia())
                {
                  temp=a[j];
                  a[j]=a[n];
                  a[n]=temp;
                }       
            }
            cout<<"\n Danh sach sap xep theo don gia: ";
            for(j=0;j<i;j++)
            a[j].InMA(); break;
  default: cout<<"\nChon sai thao tac! "; break; 
  }
 }
 getch();
 return 0;
}


Admin
Admin

Posts : 1013
Thanked : 47
Gia Nhập 25/08/2010

Tài Sản
Thú nuôi:

http://k4info.forumr.net

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết