BÀI TỰ LÀM CHƯƠNG 8_2

Go down

default BÀI TỰ LÀM CHƯƠNG 8_2

Bài gửi by 0951010003 on Mon Oct 10, 2011 9:51 pm

Code:

#include <stdio.h>
#include<conio.h>
#include<iostream.h>
#include<string.h>
class chung{
      private:
              char ma[20];   
              char ten[50];     
              int namsx;     
             
      public:
            void nhaptt();   
            void intt();
           
            };

void chung::nhaptt(){
    cout<<"\n Ma : ";
    cin>>ma;
    cout<<" Ten: ";
    cin.ignore();
    cin.getline(ten,50);
   
    cout<<" Nam san xuat: ";
    cin>>namsx;
   
    };
   
void chung::intt(){
cout<<"\n\t- MA SO: "<<ma<<"\n\t- TEN: "<<ten<<"\n\t- NAM SAN XUAT: "<<namsx;
};
//--------------------MÁY TÍNH-----------------------------
class maytinh:public chung{
     
      int nambh;
      public:
      void nhapttmt();
      void inttmt();
      };
     
    void maytinh::nhapttmt(){
    nhaptt();
    cout<<" Nam bao hanh: ";
    cin>>nambh;
   
    };
   
    void maytinh::inttmt(){
    intt();
   
    cout<<"\n\t- Nam bao hanh: "<<nambh;
    };
//--------------------DỤNG CỤ----------------------------
class dungcu:public chung{
     
      char chatlieu[30];
     
      public:
      void nhapttdc();
      void inttdc();
      };
     
    void dungcu::nhapttdc(){
    nhaptt();
    cout<<" Chat lieu: ";
   
   
    cin.ignore();
    cin.getline(chatlieu,30);
    };
   
    void dungcu::inttdc(){
    intt();
    cout<<"\n\t- Chat lieu: "<<chatlieu;
    };

int main(){
    cout<<"\n\t\t\t NHAP THONG TIN MAY TINH ";
    maytinh a;
    a.nhapttmt();
    a.inttmt();
    cout<<"\n\n\t\t\t NHAP THONG TIN DUNG CU ";
    dungcu b;
    b.nhapttdc();
    b.inttdc();
    getch();
}
                   
           

                   
           
0951010003
0951010003

Posts : 90
Thanked : 13
Gia Nhập 09/09/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

Về Đầu Trang Go down

default Re: BÀI TỰ LÀM CHƯƠNG 8_2

Bài gửi by itsnotoverlbh on Wed Oct 12, 2011 9:19 pm

Chương trình của bạn chỉ chạy được 1 thông tin thôi.
Đề yêu cầu nhập n máy tínhn dụng cụ học mấy đúng
itsnotoverlbh
itsnotoverlbh

Posts : 367
Thanked : 21
Gia Nhập 18/02/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

http://www.ittd.freevnn.com

Về Đầu Trang Go down

default Re: BÀI TỰ LÀM CHƯƠNG 8_2

Bài gửi by 0951010003 on Wed Oct 12, 2011 11:27 pm

uhm hén, cám ơn bạn nha. để mình làm lại. tại mình tưởng giống bài sinhvien
0951010003
0951010003

Posts : 90
Thanked : 13
Gia Nhập 09/09/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

Về Đầu Trang Go down

default Re: BÀI TỰ LÀM CHƯƠNG 8_2

Bài gửi by 0951010003 on Thu Oct 13, 2011 12:02 am

Code:


#include <stdio.h>
#include<conio.h>
#include<iostream.h>
#include<string.h>
class chung{
      private:
              char ma[20]; 
              char ten[50];   
              int namsx;   
           
      public:
            void nhaptt(); 
            void intt();
         
            };

void chung::nhaptt(){
    cout<<"\n Ma : ";
    cin>>ma;
    cout<<" Ten: ";
    cin.ignore();
    cin.getline(ten,50);
 
    cout<<" Nam san xuat: ";
    cin>>namsx;
 
    };
 
void chung::intt(){
cout<<"\n\t- MA SO: "<<ma<<"\n\t- TEN: "<<ten<<"\n\t- NAM SAN XUAT: "<<namsx;
};
//--------------------MÁY TÍNH-----------------------------
class maytinh:public chung{
   
      int nambh;
      public:
      void nhapttmt();
      void inttmt();
      };
   
    void maytinh::nhapttmt(){
    nhaptt();
    cout<<" Nam bao hanh: ";
    cin>>nambh;
 
    };
 
    void maytinh::inttmt(){
    intt();
 
    cout<<"\n\t- Nam bao hanh: "<<nambh;
    };int main(){
cout<<"\n\t\t\t NHAP THONG TIN MAY TINH ";
chung ds[100];               
int sl;
cout<<"\n\n So luong may tinh can nhap: ";
cin>>sl;
for (int i=1; i <= sl; i++){
cout<<"\n Nhap thong tin may tinh thu "<<i;
ds[i].nhaptt();

}
for (int i=1; i <= sl; i++){
cout<<"\n\n Thong tin may tinh thu "<<i<<" la: ";
ds[i].intt();
}
getch();
}

                 
         
0951010003
0951010003

Posts : 90
Thanked : 13
Gia Nhập 09/09/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

Về Đầu Trang Go down

default Re: BÀI TỰ LÀM CHƯƠNG 8_2

Bài gửi by 0951010003 on Thu Oct 13, 2011 12:04 am

Tui sửa lại chạy được n máy tính ( n dụng cụ cũng tương tự ). Nhưng không biết làm sao để cho nó cộng thêm năm bảo hành của hàm nhapttmt(). Bạn nào biết chỉnh sứa bài tui cho hoàn chỉnh luôn. Đi ngủ, mai tỉnh táo làm tiếp.
0951010003
0951010003

Posts : 90
Thanked : 13
Gia Nhập 09/09/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

Về Đầu Trang Go down

default Re: BÀI TỰ LÀM CHƯƠNG 8_2

Bài gửi by 0951010003 on Thu Oct 13, 2011 8:34 am

Bạn xem giúp mình như vầy được chưa? Ngủ một giấc thức dậy "Sản khoái tinh thần. Tập trung trí tuệ". Mình quảng cáo cho coolair. hehehe Very Happy


Được sửa bởi 0951010003 ngày Thu Oct 13, 2011 8:35 am; sửa lần 1.
0951010003
0951010003

Posts : 90
Thanked : 13
Gia Nhập 09/09/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

Về Đầu Trang Go down

default Re: BÀI TỰ LÀM CHƯƠNG 8_2

Bài gửi by 0951010003 on Thu Oct 13, 2011 8:34 am

Code:

#include <stdio.h>
#include<conio.h>
#include<iostream.h>
#include<string.h>
class chung{
      private:
              char ma[20];
              char ten[50]; 
              int namsx; 
         
      public:
            void nhaptt();
            void intt();
       
            };

void chung::nhaptt(){
    cout<<"\n Ma : ";
    cin>>ma;
    cout<<" Ten: ";
    cin.ignore();
    cin.getline(ten,50);
 
    cout<<" Nam san xuat: ";
    cin>>namsx;
 
    };
 
void chung::intt(){
cout<<"\n\t- MA SO: "<<ma<<"\n\t- TEN: "<<ten<<"\n\t- NAM SAN XUAT: "<<namsx;
};
//--------------------MÁY TÍNH-----------------------------
class maytinh:public chung{
 
      int nambh;
      public:
      void nhapttmt();
      void inttmt();
      };
 
    void maytinh::nhapttmt(){
   
    cout<<" Nam bao hanh: ";
    cin>>nambh;
 
    };
 
    void maytinh::inttmt(){
   
 
    cout<<"\n\t- Nam bao hanh: "<<nambh;
    };
//--------------------DUNG CU-----------------------------
class dungcu:public chung{
 
      char chatlieu[100];
      public:
      void nhapttdc();
      void inttdc();
      };
 
    void dungcu::nhapttdc(){
   
    cout<<" Chat lieu: ";
    cin>>chatlieu;
 
    };
 
    void dungcu::inttdc(){
   
 
    cout<<"\n\t- Chat lieu: "<<chatlieu;
    };


int main(){
cout<<"\n\t\t\t NHAP THONG TIN MAY TINH ";
chung ds[100]; 
maytinh ds2[100];   
dungcu ds3[100];       
int sl;
cout<<"\n\n So luong may tinh can nhap: ";
cin>>sl;
for (int i=1; i <= sl; i++){
cout<<"\n Nhap thong tin may tinh thu "<<i;
ds[i].nhaptt();
ds2[i].nhapttmt();


}


//--------------------------DUNG CU----------------

cout<<"\n\n\t\t\t NHAP THONG TIN DUNG CU ";
           
cout<<"\n\n So luong may tinh can nhap: ";
cin>>sl;
for (int i=1; i <= sl; i++){
cout<<"\n Nhap thong tin dung cu thu "<<i;
ds[i].nhaptt();
ds3[i].nhapttdc();

}
cout<<"\n\n\t\t\t    THONG TIN MAY TINH ";
for (int i=1; i <= sl; i++){
cout<<"\n\n Thong tin dung cu thu "<<i<<" la: ";
ds[i].intt();
ds2[i].inttmt();
}
cout<<"\n\n\t\t\t    THONG TIN DUNG CU ";
for (int i=1; i <= sl; i++){
cout<<"\n\n Thong tin dung cu thu "<<i<<" la: ";
ds[i].intt();
ds3[i].inttdc();
}
getch();
}
0951010003
0951010003

Posts : 90
Thanked : 13
Gia Nhập 09/09/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

Về Đầu Trang Go down

default Re: BÀI TỰ LÀM CHƯƠNG 8_2

Bài gửi by itsnotoverlbh on Thu Oct 13, 2011 10:21 am

Của mình đây chương trình chính gọn nhẹ
Code:


#include<conio.h>
#include<iostream>
#include<string.h>
using namespace std;
class dovat{
      private:
      char ma[20];
      int namsx;
      char ten[50];
      public:
            dovat*  ds[100];
              void nhaptt();
              void intt();
              };
void dovat::nhaptt(){
    cout<<"\nNhap Ma So :";
    cin>>ma;
    cout<<"\nNhap Nam San Xuat:";
    cin>>namsx;
    cout<<"\nTen:";cin.ignore();cin.getline(ten,50);
          };
void dovat::intt(){
      cout<<"\n\nTen :"<<ten<<"\nMa so:"<<ma<<"\nNam San Xuat:"<<namsx;
    }

class maytinh:public dovat{
      int nambh;int n;
           
        public:
            maytinh* ds1[100];
            void nhaptt_mt();
            void intt_mt();
            };
void maytinh::nhaptt_mt(){
    cout<<"\n\tTHONG CAC LOAI MAY TINH";
    cout<<"\nNhap vao so luong may:";cin>>n;
    for(int i=0;i<n;i++){
              cout<<"\nMay thu:"<<i+1;
              ds[i]=new maytinh();
              ds[i]->nhaptt();
              cout<<"\nSo Nam Bao Hanh:";
              cin>>nambh;
    }};
void maytinh::intt_mt(){
    cout<<"\n\n\tTHONG TIN DA NHAP";
        for(int i=0;i<n;i++){
                cout<<"\n\nMay thu:"<<i+1;
            ds[i]->intt();
            cout<<"\nSo Nam Bao Hanh:"<<nambh;
    }};
class dungcuhoctap:public dovat{
      char chatlieu[40];
      public:
            int n;
            dungcuhoctap* ds3[100];
              void nhaptt_dc();
            void intt_dc();
            };
void dungcuhoctap::nhaptt_dc(){
      cout<<"\n\n\tTHONG TIN DUNG CU HOC TAP ";
      cout<<"\nNhap so luong dung cu:";cin>>n;
      for(int i=0;i<n;i++){
              cout<<"\nDung cu thu:"<<i+1;
              ds3[i]->nhaptt();
    cout<<"\nChat Lieu:";
    cin.ignore();
    cin.getline(chatlieu,40);
    }
    };
void dungcuhoctap::intt_dc(){
    cout<<"\n\tTHONG TIN DA NHAP";
    for(int i=0;i<n;i++){
            cout<<"\n\nDung cu thu:"<<i+1;
    ds3[i]->intt();
    cout<<"\nChat Lieu:"<<chatlieu;
    }
    };
int main(){
    maytinh a;
    a.nhaptt_mt();
    a.intt_mt();
    dungcuhoctap b;
    b.nhaptt_dc();
    b.intt_dc();
    getch();
}

làm mất cả tiếng đồng hồ Idea Idea Idea

itsnotoverlbh
itsnotoverlbh

Posts : 367
Thanked : 21
Gia Nhập 18/02/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

http://www.ittd.freevnn.com

Về Đầu Trang Go down

default Re: BÀI TỰ LÀM CHƯƠNG 8_2

Bài gửi by 0951010003 on Thu Oct 13, 2011 10:52 am

Tui làm vậy cũng được mà. Có một bài sửa chữa chút đỉnh. hi. ê có làm bài tập lớn chưa?
0951010003
0951010003

Posts : 90
Thanked : 13
Gia Nhập 09/09/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

Về Đầu Trang Go down

default Re: BÀI TỰ LÀM CHƯƠNG 8_2

Bài gửi by itsnotoverlbh on Thu Oct 13, 2011 10:54 am

đang định làm nè, nhưng đang sửa web chắc chiều làm
itsnotoverlbh
itsnotoverlbh

Posts : 367
Thanked : 21
Gia Nhập 18/02/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

http://www.ittd.freevnn.com

Về Đầu Trang Go down

default Re: BÀI TỰ LÀM CHƯƠNG 8_2

Bài gửi by 0951010003 on Thu Oct 13, 2011 10:58 am

tui đang đá fifa nè có chơi k? làm biếng làm quá
0951010003
0951010003

Posts : 90
Thanked : 13
Gia Nhập 09/09/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

Về Đầu Trang Go down

default Re: BÀI TỰ LÀM CHƯƠNG 8_2

Bài gửi by itsnotoverlbh on Thu Oct 13, 2011 11:01 am

cái đó k biết chơi, với lại đang làm dao diện web nhức đầu với code của nó quá monkey
itsnotoverlbh
itsnotoverlbh

Posts : 367
Thanked : 21
Gia Nhập 18/02/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

http://www.ittd.freevnn.com

Về Đầu Trang Go down

default Re: BÀI TỰ LÀM CHƯƠNG 8_2

Bài gửi by Admin on Thu Oct 13, 2011 11:05 am

itsnotoverlbh đã viết:cái đó k biết chơi, với lại đang làm dao diện web nhức đầu với code của nó quá monkey

Thư giãn đi bác tôi làm mất cả 1 ngày đó. hi sinh cả 1 ngày để làm giao diện diễn đàn này đấy . Còn code thì ôi thôi rối bù
Admin
Admin

Posts : 1013
Thanked : 47
Gia Nhập 25/08/2010

Tài Sản
Thú nuôi:

http://k4info.forumr.net

Về Đầu Trang Go down

default Re: BÀI TỰ LÀM CHƯƠNG 8_2

Bài gửi by itsnotoverlbh on Thu Oct 13, 2011 11:08 am

làm giữa chừng bỏ thì tiêu luôn sao, cố gắng thêm 1h nữa
itsnotoverlbh
itsnotoverlbh

Posts : 367
Thanked : 21
Gia Nhập 18/02/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

http://www.ittd.freevnn.com

Về Đầu Trang Go down

default Re: BÀI TỰ LÀM CHƯƠNG 8_2

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết