BÀI TỰ LÀM CHƯƠNG 8_1

Go down

default BÀI TỰ LÀM CHƯƠNG 8_1

Bài gửi by 0951010003 on Mon Oct 10, 2011 9:52 pm

Code:

#include <stdio.h>
#include<conio.h>
#include<iostream.h>
#include<string.h>
class nguoi{
      private:
              char ms[20];    //ma so sinh vien
              char ten[50];      //ten sinh vien
              int namsinh;      //nam sinh
             
      public:
            void nhaptt();   
            void intt();
           
            };

void nguoi::nhaptt(){
    cout<<"\n Ma so: ";
    cin>>ms;
    cout<<" Ten: ";
    cin.ignore();
    cin.getline(ten,50);
   
    cout<<" Nam sinh: ";
    cin>>namsinh;
   
    };
   
void nguoi::intt(){ // in thong tin cua sinh vien
cout<<"\n\t- MA SO: "<<ms<<"\n\t- TEN: "<<ten<<"\n\t- NAM SINH: ";
};
//--------------------SINH VIEN-----------------------------
class sinhvien:public nguoi{
     
      char malop[12];
      float diemtb;
      public:
      void nhapttsv();
      void inttsv();
      };
     
    void sinhvien::nhapttsv(){
    nhaptt();
    cout<<" Ma lop: ";
    cin>>malop;
    cout<<" Diem trung binh: ";
    cin>>diemtb;
    };
   
    void sinhvien::inttsv(){
    intt();
    cout<<"\n\t- Ma lop: "<<malop;
    cout<<"\n\t- Diem trung binh: "<<diemtb;
    };
//--------------------CAN BO----------------------------
class canbo:public nguoi{
     
      char chuyenmon[30];
      float hsluong;
      public:
      void nhapttcb();
      void inttcb();
      };
     
    void canbo::nhapttcb(){
    nhaptt();
    cout<<" He so luong: ";
    cin>>hsluong;
    cout<<" Chuyen mon: ";
    cin.ignore();
    cin.getline(chuyenmon,30);
    };
   
    void canbo::inttcb(){
    intt();
    cout<<"\n\t- He so luong: "<<hsluong;
    cout<<"\n\t- Chuyen mon:  "<<chuyenmon;
    };int main(){
   
    cout<<"\n\t\t\t NHAP THONG TIN SINH VIEN ";
   
    sinhvien a;
    a.nhapttsv();
    a.inttsv();
    cout<<"\n\n\t\t\t NHAP THONG TIN CAN BO ";
    canbo b;
    b.nhapttcb();
    b.inttcb();
   
    getch();
}
                   
           
0951010003
0951010003

Posts : 90
Thanked : 13
Gia Nhập 09/09/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết