BÀI TỰ LÀM CHƯƠNG 8_3

Go down

default BÀI TỰ LÀM CHƯƠNG 8_3

Bài gửi by 0951010003 on Thu Oct 13, 2011 9:07 am

Code:

#include <stdio.h>
#include<conio.h>
#include<iostream.h>
#include<string.h>
class phong{
      private:
              char ma[20];
              char ten[50]; 
              int slcn; 
         
      public:
            void nhaptt();
            void intt();
       
            };

void phong::nhaptt(){
    cout<<"\n Ma : ";
    cin>>ma;
    cout<<" Ten: ";
    cin.ignore();
    cin.getline(ten,50);
 
    cout<<" So cho ngoi: ";
    cin>>slcn;
 
    };
 
void phong::intt(){
cout<<"\n\t- MA : "<<ma<<"\n\t- TEN: "<<ten<<"\n\t- So cho ngoi: "<<slcn;
};
//--------------------PHONG LY THUYET-----------------------------
class phonglythuyet:public phong{
 
      int slcs;
      char tenmc[20];
      public:
      void nhapttplt();
      void inttplt();
      };
 
    void phonglythuyet::nhapttplt(){
   
    cout<<" So cua so: ";
    cin>>slcs;
    cout<<" Ten may chieu: ";
    cin.ignore();
    cin.getline(tenmc,20);
   
 
    };
 
    void phonglythuyet::inttplt(){
   
 
    cout<<"\n\t- So cua so: "<<slcs;
    cout<<"\n\t- Ten may chieu: "<<tenmc;
   
    };
//--------------------PHONG THUC HANH-----------------------------
class phongthuchanh:public phong{
      int sml;
      char hieumt[100];
      public:
      void nhapttpth();
      void inttpth();
      };
 
    void phongthuchanh::nhapttpth(){
    cout<<" So may lanh: ";
    cin>>sml;
    cout<<" Hieu may tinh: ";
    cin>>hieumt;
 
    };
 
    void phongthuchanh::inttpth(){
   
    cout<<"\n\t- So may lanh: "<<sml;
    cout<<"\n\t- Hieu may tinh: "<<hieumt;
    };


int main(){
cout<<"\n\t\t\t NHAP THONG TIN PHONG LY THUYET ";
phong ds[100]; 
phonglythuyet ds2[100];   
phongthuchanh ds3[100];       
int sl;
cout<<"\n\n So luong phong can nhap: ";
cin>>sl;
for (int i=1; i <= sl; i++){
cout<<"\n Nhap thong tin phong thu "<<i;
ds[i].nhaptt();
ds2[i].nhapttplt();


}


//--------------------------PHONG THUC HANH----------------

cout<<"\n\n\t\t\t NHAP THONG TIN PHONG THUC HANH ";
           
cout<<"\n\n So luong phong can nhap: ";
cin>>sl;
for (int i=1; i <= sl; i++){
cout<<"\n Nhap thong tin phong thu "<<i;
ds[i].nhaptt();
ds3[i].nhapttpth();

}
cout<<"\n\n\t\t\t    THONG TIN PHONG LY THUYET ";
for (int i=1; i <= sl; i++){
cout<<"\n\n Thong tin phong thu "<<i<<" la: ";
ds[i].intt();
ds2[i].inttplt();
}
cout<<"\n\n\t\t\t    THONG TIN PHONG THUC HANH ";
for (int i=1; i <= sl; i++){
cout<<"\n\n Thong tin phong thu "<<i<<" la: ";
ds[i].intt();
ds3[i].inttpth();
}
getch();
}
0951010003
0951010003

Posts : 90
Thanked : 13
Gia Nhập 09/09/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết