Viết chương trình nhập mật khẩu (tối đa 127 ký tự)

Go down

onggia Viết chương trình nhập mật khẩu (tối đa 127 ký tự)

Bài gửi by htdtltn on Fri Jan 06, 2012 4:47 pm

Bài thực hành buổi 2 NNHT
Viết chương trình nhập mật khẩu (tối đa 127 ký tự) yêu cầu:
+ Hiện thị chuỗi dạng nhập: *********
+ Kết thúc bằng phím Enter
+ In ra nội dung mật khẩu đã nhập
Chú ý:
+Xữ lí phím Esc: bỏ qua chuỗi đã nhập, nhập lại mật khẩu
+ Xữ lí Backspace xóa lùi ký tự vừa nhập
+ Phân biệt chữ hoa và chữ thường.


Code:

Tab    EQU    9
Bck    EQU    8
Enter  EQU    13
Esp    EQU    27

MyCOM  GROUP  CodeSeg, DataSeg
    ASSUME  CS:MyCOM, DS:MyCOM
CodeSeg  SEGMENT  PUBLIC 
    ORG  100h
Main  PROC
    call    Nhap
    call    Xuly
    call    Xuat
    int 20h
Main  ENDP       
;-------------------------
Nhap Proc
    mov    Len,0
    lea    dx,caunhac
    call    writestr
    ret
Nhap endP
;-------------------------
Xuly Proc
    lea    di,Buffer
Nhap1:
    call    Readkey
    cmp    al,Tab
    jz      Quit
    cmp    al,Esp
    jz      Esckey
    cmp    al,Enter
    jz      Enterkey
    cmp    al,Bck
    jz      Bckkey
    STOSB            ; lodsb    al <- ds:si,    stosb    al <- ls:si
    inc      len
    mov    dl,'*'
    call    writechar
    jmp    short    Nhap1
Quit:
    stc
    ret
Esckey:
    call    Nhap
    jmp    Xuly
    ret
Enterkey:
    clc   
    ret
Bckkey:
    cmp    len,0
    jz      xuly
    dec    len
    dec    di
    mov    dl,al
    call    writechar
    mov    dl,' '
    call    writechar
    mov    dl,Bck
    call    writechar
    jmp    Nhap1
    ret
Xuly endP
;-------------------------
Xuat Proc   
    cmp    len,0
    jz    Error
    lea    dx,matkhau
    call    writestr
    mov    ch,0
    mov    cl,Len
    lea    si,Buffer
Loadch:
    LODSB
    mov    dl,al
    call    writechar
    loop    loadch
    ret
   
Error:
    lea    dx,boqua
    call writestr
    ret
Xuat endp
;-------------------------
WriteStr    PROC
      MOV          AH,9
      INT          21h
      RET
WriteStr    ENDP
;-------------------------
Writechar    PROC
      MOV          AH,2
      INT          21h
      RET
Writechar    ENDP
;-------------------------
Readkey    Proc
    mov ah,8
    int 21h
    ret
Readkey Endp
;-------------------------
CodeSeg  ENDS
DataSeg  SEGMENT  PUBLIC
    caunhac        db 0dh,0ah,'Nhap mat khau cua ban:$'
    boqua        db 0dh,0ah, 'Khong Nhap Mat Khau!!$'
    matkhau        db 0dh,0ah, 'Mat Khau cua ban la:  $'   
Len    db    0
Buffer    db    128 dup (0)
DataSeg      ENDS
END  Main
htdtltn
htdtltn

Posts : 76
Thanked : 6
Gia Nhập 21/09/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

Về Đầu Trang Go down

onggia Re: Viết chương trình nhập mật khẩu (tối đa 127 ký tự)

Bài gửi by Admin on Fri Jan 06, 2012 6:19 pm

Qua lần đầu tiên post bài mà thấy bác trình bài sạch đẹp và chất lượng quá! Cám ơn bác đã đóng góp,
Admin
Admin

Posts : 1013
Thanked : 47
Gia Nhập 25/08/2010

Tài Sản
Thú nuôi:

http://k4info.forumr.net

Về Đầu Trang Go down

onggia Re: Viết chương trình nhập mật khẩu (tối đa 127 ký tự)

Bài gửi by pht0991 on Sat Jan 07, 2012 12:26 am

ước gì mình được như anh ấy Question
pht0991
pht0991

Posts : 222
Thanked : 3
Gia Nhập 24/02/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

Về Đầu Trang Go down

onggia Re: Viết chương trình nhập mật khẩu (tối đa 127 ký tự)

Bài gửi by Admin on Sat Jan 07, 2012 7:47 pm

Bài thực hành buổi 2 đã có bạn Nguyễn post rồi mình khỏi post nha các bạn, bài viết rất chi tiết và cụ thể rồi, Anh em vào đây làm chuẩn mà học nha
Admin
Admin

Posts : 1013
Thanked : 47
Gia Nhập 25/08/2010

Tài Sản
Thú nuôi:

http://k4info.forumr.net

Về Đầu Trang Go down

onggia Re: Viết chương trình nhập mật khẩu (tối đa 127 ký tự)

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết