lớp vào giúp tui với!

Go down

default lớp vào giúp tui với!

Bài gửi by pklove1910 on Fri Feb 10, 2012 1:53 pm

thứ 3 tuần sau phải thi lại môn CSDL rồi mà nhìn mấy cái đề bài tập của thầy mà tá hoả tongue ,trong lớp ai giỏi tiếng anh làm ơn dịch và sửa dùm cho tui 1 số bài nha!.cám ơn các bạn iu dấu nhiều lắm.
BRANCH (bname, bcity, assets)
CUSTOMER (cname, cstreet, ccity)
ACCOUNT (anumber, bname, balance)
DEPOSITOR (cname, anumber)
LOAN (lnumber, bname, amount)
BORROWER (cname, lnumber)

1.2. Write SQL statement to create table ACCOUNT which satisfies below constraints:
- Primary key: anumber (is a string with no more than 15 characters);
- Foreign key: bname (is a string with no more than 15 characters), refer to BRANCH (bname);
- Balance is a positive integer.
1.3. Write SQL statements to transfer 600 USD from existing account A-101 to existing account A-102.
1.4. Write SQL statements to transfer all the balance of existing account A-101 and A-201 (of
Johnson) to existing account A-301.
1.5. Before deleting a record in LOAN, you must delete all corresponding records in
BORROWER first. Write SQL statements to perform this.
1.6. Before deleting a record in ACCOUNT, you must delete all corresponding records in
DEPOSITOR first. Write SQL statements to perform this.
1.7. Write a function to return the total balance of all accounts from a customer.
1.8. Write a function to return the number of customers for a branch.
1.9. Write a function to return the customer name of an account.
1.10. Write a function to return the list of customers with both accounts and loans at a branch.
1.11. Write a stored procedure with 6 parameters to insert a new depositor for a new account of a
new customer into database. Ensure that all or none of SQL statements excute.

p/s: thi đậu hứa dẫn đi ăn chè bom
pklove1910
pklove1910

Posts : 207
Thanked : 3
Gia Nhập 11/09/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

Về Đầu Trang Go down

default Re: lớp vào giúp tui với!

Bài gửi by shippou777 on Fri Feb 10, 2012 11:04 pm

Dịch nè:

CHI NHÁNH (bname, bcity, tài sản)
KHÁCH HÀNG (CNAME, cstreet,, ccity)
TÀI KHOẢN (anumber, bname, cân bằng)
Gửi tiền (CNAME, anumber)
VAY (lnumber, bname, số tiền)
VAY (CNAME, lnumber)
1.2. Viết câu lệnh SQL để tạo ra bảng TÀI KHOẢN đáp ứng dưới đây hạn chế:
- Primary key: anumber (là một chuỗi với không quá 15 ký tự);
- Ngoại khóa: bname (là một chuỗi với không quá 15 ký tự), hãy tham khảo CHI NHÁNH (bname);
- Cân bằng là một số nguyên dương.
1.3. Viết câu lệnh SQL để chuyển 600 USD từ tài khoản hiện có của A-101 vào tài khoản hiện tại A-102.
1.4. Viết câu lệnh SQL để chuyển tất cả số dư của tài khoản hiện tại A-101 và A-201 (của
Johnson) vào tài khoản hiện tại A-301.
1.5. Trước khi xóa một bản ghi trong LOAN, bạn phải xóa tất cả các hồ sơ tương ứng
VAY 1. Viết các câu lệnh SQL để thực hiện điều này.
1.6. Trước khi xóa một bản ghi trong TÀI KHOẢN, bạn phải xóa tất cả các hồ sơ tương ứng
Người gửi tiền 1. Viết các câu lệnh SQL để thực hiện điều này.
1.7. Viết một chức năng để trả lại sự cân bằng tổng số của tất cả các tài khoản từ một khách hàng.
1.8. Viết một chức năng để trả lại số lượng khách hàng cho chi nhánh.
1.9. Viết một chức năng để trả lại tên khách hàng của một tài khoản.
1.10. Viết một chức năng để trả lại danh sách các khách hàng với cả hai tài khoản và các khoản vay tại chi nhánh.
1.11. Viết một thủ tục lưu trữ với 6 thông số để chèn một người gửi tiền mới cho một tài khoản mới của một
khách hàng mới vào cơ sở dữ liệu. Đảm bảo rằng tất cả hoặc không có các câu lệnh SQL Thi công.
quá zdữ.
avatar
shippou777

Posts : 460
Thanked : 8
Gia Nhập 11/10/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

Về Đầu Trang Go down

default Re: lớp vào giúp tui với!

Bài gửi by pht0991 on Sat Feb 11, 2012 8:20 pm

hâm mộ bác cường quá
pht0991
pht0991

Posts : 222
Thanked : 3
Gia Nhập 24/02/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

Về Đầu Trang Go down

default Re: lớp vào giúp tui với!

Bài gửi by catretrang on Sat Feb 11, 2012 10:55 pm

anh em luôn giúp đỡ..lẫn nhau...cố gắng phát huy nhe!
catretrang
catretrang

Posts : 76
Thanked : 5
Gia Nhập 19/09/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

Về Đầu Trang Go down

default Re: lớp vào giúp tui với!

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết