cần giúp xử lý form(thực hành buổi 2)??

Go down

default cần giúp xử lý form(thực hành buổi 2)??

Bài gửi by pklove1910 on Mon Mar 12, 2012 10:02 am

các bác xem dùm tui phần xuly_form.php vơi! xem cả buôi tối không bít lỗi gì nữa?
Code:


<?php
   $tk = $_GET["tk"];
   $mk = $_GET["mk"];
   $ten = $_GET["ten"];
   $mail = $_GET["mail"];
   $ngay = $_GET["ngay"];
   $thang = $_GET["thang"];
   $nam = $_GET["nam"];
   $dc = $_GET["dc"];
   $er = false;
   
   
   if(trim($tk)==""){
      echo "xin nhap tai khoan";
      $er=true;
   }
   if(trim($mk)==""){
      echo "xin nhap mat khau";
      $er = true;
   }
   if(trim($ten)==""){
      echo "xin nhap ho ten";
      $er = true;
   }
   if (trim($mail)==""){
      echo "xin nhap email";
      $er = true;
   if(!checkdate($ngay,$thang,$nam)){
      echo "ngay sinh khong hop le";
      $er = true;
   }
   $ngay_hethong = getdate(mktime(date('d-m-y')));
   $nam_hethong = $ngay_hethong[year];
   if(($nam_hethong - $nam)<18){
      echo "ban chua du 18 tuoi";
      $er = true;
   }
   if    ($er==false){
      echo "chao mung $ten den voi dien dan,vui long check $mail de kich hoat tai khoan";
   }
?>
còn đây là code html của form:
Code:
<html>
   <head></head>
   <body>
      <form method="get" name="form1.php" action="xuly_form.php">
         Tai Khoan:<input type="text" name="tk"><br>
         Mat Khau:<input type="password" name="mk"><br>
         Ho Ten: <input type="text" name="ten"><br>
         Email: <input type="text" name="mail"><br>
         Ngay sinh:<br>
         <select name="ngay">
         <?php
            $i=1;
            while ($i<=31){
               echo "<option value=$i>$i</option>";
               $i++;
            }
         ?>
         </select>
         /
         <select name="thang">
            <?php
               $i=1;
               while ($i<=12){
               echo "<option value=$i>$i</option>";
               $i++;
            }
            ?>
         </select>
         /
         <select name="nam">
         <?php
            $i = 2012;
            while ($i>1975){
               echo "<option name=$i>$i</option>";
               $i--;
         }
         ?>
         </select><br>
         Dia chi:
         <input type="text" name="dc"><br>
         <input type="submit" value="OK">
      </form>
   </body>
</html>
pklove1910
pklove1910

Posts : 207
Thanked : 3
Gia Nhập 11/09/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

Về Đầu Trang Go down

default Re: cần giúp xử lý form(thực hành buổi 2)??

Bài gửi by shippou777 on Mon Mar 12, 2012 10:17 am

Thiếu dấu } ở form xuly_form.
.....
if(trim($ten)==""){
echo "xin nhap ho ten";
$er = true;
}
if (trim($mail)==""){
echo "xin nhap email";
$er = true;
}
if(!checkdate($ngay,$thang,$nam)){
echo "ngay sinh khong hop le";
$er = true;
}
.....
Bác nên dùng Dreaweaver cs5 trở lên nó test lổi rất mạnh, code của bác vừa open lên là nó báo lổi thiếu dấu } ngay.
avatar
shippou777

Posts : 460
Thanked : 8
Gia Nhập 11/10/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết