[ASP.NET] Code kết nối với database.

Go down

default [ASP.NET] Code kết nối với database.

Bài gửi by shippou777 on Sun Sep 23, 2012 6:53 pm

Mình share đoạn code kêt nối với database sql. Kết nối với data nằm bên sql server hay data dạng .mdf nằm trong thư mục App_Data đều được, yêu cầu thay đúng chuổi kết nối thôi.
Với data nằm bên sql server thì bên khung Server Explorer chọn kết nối rồi vào khung properties copy cái chuổi Connection string (giống y chang kết nối với sql khi làm nl2 windown form C#)
Nó có dạng thế này (nếu ko có pass)

Data Source=CUONG-PC;Initial Catalog=shop03;Integrated Security=True
Nếu data dạng .mdf đặt trong App_Data thì như thế này:

Data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=|DataDirectory|\TmcShop.mdf;Integrated Security=True;User Instance=True

Code kết nối:
Code:

SqlConnection con;
        SqlDataAdapter da;
        SqlCommand cmd;
        public string StrCon()
        {
            return @"Data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=|DataDirectory|\TmcShop.mdf;Integrated Security=True;User Instance=True";
        }
        // connect
        public void connect()
        {
            if (con == null)
            {
                con = new SqlConnection(StrCon());
            }
            if (con.State == ConnectionState.Closed)
            {
                con.Open();
            }
        }
        // disconect
        public void disconnect()
        {
            if ((con != null) && (con.State == ConnectionState.Open))
                con.Close();
        }
Code get dataset giá trị trả về là 1 dataset
Code:

// get dataset
DataSet ds;
        public DataSet GetData(string sql)
        {
            connect();
            da = new SqlDataAdapter(sql, con);
            ds = new DataSet();
            da.Fill(ds);
            disconnect();
            return ds;
        }
Code thực hiện câu lênh insert, update, delete trả về true nếu thực hiện được và ngược lại
Code:

public bool ExecuteNonQuery(string sql)
        {
            int numRecordsEffect = 0;
            connect();
            cmd = new SqlCommand(sql, con);
            numRecordsEffect = cmd.ExecuteNonQuery();
            disconnect();
            if (numRecordsEffect > 0)
                return true;
            return false;
        }
+ thêm mấy cái mới viết:
Check login: truyền vào câu query dạng select * from thanh_vien where user = 'user' and pass = 'pass'
Nếu tồn tại user và pass như thế thì trả về true và ngược lại
Code:

// Login
        public bool Check_Login(string sql)
        {
            connect();
            cmd = new SqlCommand(sql, con);
            SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
            bool kt = reader.Read(); reader.Close();
            if (kt)
            {
                return true;
            }
            else
            {
                return false;
            }
        }
Đây là nguyên cái class DataAssecc của em, mấy bác cứ tham khảo nhé. Cứ từ từ mà viết code chứ kéo thả click chuột mấy phát là hết cái để làm rồi. Sad
Code:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;

namespace TMCShop
{
    public class DataAssecc
    {
        SqlConnection con;
        SqlDataAdapter da;
        DataSet ds;
        SqlCommand cmd;
        //string connect
        public string StrCon()
        {
            return @"Data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=|DataDirectory|\TmcShop.mdf;Integrated Security=True;User Instance=True";
            //return @"Data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename="+@"E:\Project ASP\TMCShop\TMCShop\App_Data\TmcShop.mdf"+";Integrated Security=True;User Instance=True";
        }
        // connect
        public void connect()
        {
            if (con == null)
            {
                con = new SqlConnection(StrCon());
            }
            if (con.State == ConnectionState.Closed)
            {
                con.Open();
            }
        }
        // disconect
        public void disconnect()
        {
            if ((con != null) && (con.State == ConnectionState.Open))
                con.Close();
        }
        // get dataset
        public DataSet GetData(string sql)
        {
            connect();
            da = new SqlDataAdapter(sql, con);
            ds = new DataSet();
            da.Fill(ds);
            disconnect();
            return ds;
        }
        // ExecuteNonQuery: thuc hien cau query
        public bool ExecuteNonQuery(string sql)
        {
            int numRecordsEffect = 0;
            connect();
            cmd = new SqlCommand(sql, con);
            numRecordsEffect = cmd.ExecuteNonQuery();
            disconnect();
            if (numRecordsEffect > 0)
                return true;
            return false;
        }
        // Login
        public bool Check_Login(string sql)
        {
            connect();
            cmd = new SqlCommand(sql, con);
            SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
            bool kt = reader.Read(); reader.Close();
            if (kt)
            {
                return true;
            }
            else
            {
                return false;
            }
        }
        // Lay id gio hang
        public string LayidGiohang()
        {
            HttpContext context = HttpContext.Current;
            if (HttpContext.Current.Session["MyStore_idGiohang"] == null)
            {
                if (context.User.Identity.Name != "")
                {
                    HttpContext.Current.Session["MyStore_idGiohang"] = context.User.Identity.Name;
                }
                else
                {
                    Guid tmp = Guid.NewGuid();
                    HttpContext.Current.Session["MyStore_idGiohang"] = tmp.ToString();
                }
            }
            return HttpContext.Current.Session["MyStore_idGiohang"].ToString();
        }
    }
}
avatar
shippou777

Posts : 460
Thanked : 8
Gia Nhập 11/10/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

Về Đầu Trang Go down

default Re: [ASP.NET] Code kết nối với database.

Bài gửi by Admin on Sun Sep 23, 2012 8:27 pm

Pro quá bác Cường ơi!
Admin
Admin

Posts : 1013
Thanked : 47
Gia Nhập 25/08/2010

Tài Sản
Thú nuôi:

http://k4info.forumr.net

Về Đầu Trang Go down

default Re: [ASP.NET] Code kết nối với database.

Bài gửi by pklove1910 on Mon Sep 24, 2012 9:17 pm

Bác Cường đâu! cho hỏi gấp. trong trang quản trị admin tôi dùng girdview để xuất các thông tin của bảng "Tour" gồm các chức năng xóa, delete Nhưng mún thêm thì phải làm thế nào. tìm mãi không thấy. Nhớ hôm bữa ông thầy còn kéo thêm cái tool gì nữa thì phải. Bác nào biết hướng dẫn giùm nha
pklove1910
pklove1910

Posts : 207
Thanked : 3
Gia Nhập 11/09/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

Về Đầu Trang Go down

default Re: [ASP.NET] Code kết nối với database.

Bài gửi by shippou777 on Tue Sep 25, 2012 7:46 pm

Hình như là cái formview hả gì đấy quên rồi tại không có dùng.
Web asp tao xong 90% rồi mà bây giờ bị cast data hoài luôn, cảnh báo cho ai ép kiểu thì nhớ để trong try catch ko thôi chạy 1 chút là cast lổi tùm lum.
avatar
shippou777

Posts : 460
Thanked : 8
Gia Nhập 11/10/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

Về Đầu Trang Go down

default Re: [ASP.NET] Code kết nối với database.

Bài gửi by pklove1910 on Thu Oct 04, 2012 1:10 pm

"namespace TMCShop"

là ở đâu vậy bác Cường
pklove1910
pklove1910

Posts : 207
Thanked : 3
Gia Nhập 11/09/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

Về Đầu Trang Go down

default Re: [ASP.NET] Code kết nối với database.

Bài gửi by shippou777 on Thu Oct 04, 2012 1:45 pm

pklove1910 đã viết:"namespace TMCShop"

là ở đâu vậy bác Cường
Cái đó là lúc đầu tạo ra chọn là New -> Project -> Web -> ASP.NET Web Application mới có. Còn tạo New -> Web Site -> ASP.NET Web site thì ko có.
avatar
shippou777

Posts : 460
Thanked : 8
Gia Nhập 11/10/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

Về Đầu Trang Go down

default Re: [ASP.NET] Code kết nối với database.

Bài gửi by shippou777 on Thu Oct 04, 2012 1:55 pm

Show hàng tý... chém nhẹ thôi.
avatar
shippou777

Posts : 460
Thanked : 8
Gia Nhập 11/10/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

Về Đầu Trang Go down

default Re: [ASP.NET] Code kết nối với database.

Bài gửi by pklove1910 on Thu Oct 04, 2012 3:01 pm

mày cho tao xin cái gmail, t gửi cái form đăng kí với kiểm tra admin qua mày xem giúp tao, hồi tối tao làm vẫn ok, nhưng k hiểu sao lúc trưa mở lên lại thì thông báo lỗi... monkey Mà lỗi asp.net thông báo là éo sửa được...
pklove1910
pklove1910

Posts : 207
Thanked : 3
Gia Nhập 11/09/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

Về Đầu Trang Go down

default Re: [ASP.NET] Code kết nối với database.

Bài gửi by pklove1910 on Thu Oct 04, 2012 3:04 pm

gmail của mày là cuongtm.1990 đúng không? trên Web Cô Lan để vậy
pklove1910
pklove1910

Posts : 207
Thanked : 3
Gia Nhập 11/09/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

Về Đầu Trang Go down

default Re: [ASP.NET] Code kết nối với database.

Bài gửi by shippou777 on Tue Mar 05, 2013 12:02 pm

Hên quá... vẫn còn Very Happy
avatar
shippou777

Posts : 460
Thanked : 8
Gia Nhập 11/10/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

Về Đầu Trang Go down

default Re: [ASP.NET] Code kết nối với database.

Bài gửi by NeverGiveUp on Tue Mar 05, 2013 12:05 pm

bắt đầu từ đâu?
NeverGiveUp
NeverGiveUp

Posts : 83
Thanked : 3
Gia Nhập 12/09/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

Về Đầu Trang Go down

default Re: [ASP.NET] Code kết nối với database.

Bài gửi by shippou777 on Tue Mar 05, 2013 1:17 pm

NeverGiveUp đã viết:bắt đầu từ đâu?

Vẫn còn giữ cái demo asp môn thầy cường đây.
Add sẳn data chỉ cần cài vs 2010 full thôi (ko cần cài sql sv lun) mở lên là chạy lun

[You must be registered and logged in to see this link.] (gần 2 tháng trời để đc 4MB đó)

shippou777 đã viết:Show hàng tý... chém nhẹ thôi.
avatar
shippou777

Posts : 460
Thanked : 8
Gia Nhập 11/10/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

Về Đầu Trang Go down

default Re: [ASP.NET] Code kết nối với database.

Bài gửi by shippou777 on Wed Mar 13, 2013 11:49 am

Mở database table QUANTRI có user/pass trong đó... pass để trần truồng ko có mã hóa gì cả
avatar
shippou777

Posts : 460
Thanked : 8
Gia Nhập 11/10/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

Về Đầu Trang Go down

default Re: [ASP.NET] Code kết nối với database.

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết