[Java][UDP] Client_Server đổi chử thường thành hoa phục vụ song song.

Go down

default [Java][UDP] Client_Server đổi chử thường thành hoa phục vụ song song.

Bài gửi by shippou777 on Sun Nov 04, 2012 3:47 pm

+ Server xữ lý
Code:

package server;

import java.io.IOException;
import java.net.DatagramPacket;
import java.net.DatagramSocket;

public class server_lamtoan_udp extends Thread {
   DatagramSocket ds;
   DatagramPacket in,out;
   byte[] nhan = new byte[1000];
   String yeucau,ketqua;
   
   public server_lamtoan_udp(){
      
   }
   
   public server_lamtoan_udp(DatagramSocket d){
      this.ds = d;      
   }
   
   public void receive(){// nhan
      this.in = new DatagramPacket(this.nhan,this.nhan.length);
      try {
         this.ds.receive(this.in);
      } catch (IOException e) {
         e.printStackTrace();
      }
      System.out.println("Da nhan duoc data tu dia chi: "+this.in.getSocketAddress()+", chieu dai chuoi: "+
                     this.in.getLength());
   }
   
   public void send(){// goi
      this.out = new DatagramPacket(this.ketqua.getBytes(),this.ketqua.length(),
            this.in.getAddress(),this.in.getPort());
      try {
         this.ds.send(this.out);
      } catch (IOException e) {
         e.printStackTrace();
      }
   }
   
   public void processing(){// xu ly yeu cau de bai
      this.yeucau = new String(this.in.getData(),0,this.in.getLength());
      this.yeucau = this.yeucau.toUpperCase();// doi thanh chu hoa
      this.ketqua = this.yeucau;
   }
   
   public void run(){ // thuc thi
      while(true){
         this.receive();
         this.processing();
         this.send();
      }
   }
   
}

+ Hàm main server
Code:

package program;

import java.net.DatagramPacket;
import java.net.DatagramSocket;
import java.net.SocketException;

import server.server_lamtoan_udp;

public class lamtoan_server_udp_program {

   public static void main(String[] args) {
      int port = 7;
      try {
         DatagramSocket ds = new DatagramSocket(port);
         System.out.println("Da khoi dong server UDP Socket (voi port mac dinh 7)...");
         server_lamtoan_udp sr = new server_lamtoan_udp(ds);
         sr.start();
         
      } catch (SocketException e) {
         System.out.print("Khong tao duoc UDP Socket...");
      }
   }

}

+ Client
Code:

package client;

import java.io.IOException;
import java.net.DatagramPacket;
import java.net.DatagramSocket;
import java.net.InetAddress;
import java.util.Scanner;

public class lamtoan_client_udp {
   int port;
   DatagramSocket ds;
   DatagramPacket in,out;
   InetAddress address;
   byte[] nhan = new byte[1000];
   String yeucau,ketqua;
   
   public lamtoan_client_udp(){
      
   }
   
   public lamtoan_client_udp(DatagramSocket d,InetAddress i,int p){
      this.ds = d;
      this.address = i;
      this.port = p;
   }
   
   public void receive(){// nhan
      this.in = new DatagramPacket(this.nhan,this.nhan.length);
      try {
         this.ds.receive(this.in);
      } catch (IOException e) {
         e.printStackTrace();
      }
   }
   
   public void send(){//gui
      Scanner input = new Scanner(System.in);
      System.out.print("Nhap chuoi: ");
      yeucau = input.nextLine();
      this.out = new DatagramPacket(this.yeucau.getBytes(),this.yeucau.length(),
            this.address,this.port);
      try {
         this.ds.send(this.out);
      } catch (IOException e) {
         e.printStackTrace();
      }
   }
   
   public void processing(){// doc ket qua roi hien ra mam hinh
      this.ketqua = new String(this.in.getData(),0,this.in.getLength());
      System.out.println("Ket qua: "+this.ketqua);
   }
   
   public void run(){// thuc thi
      while(true){
         this.send();
         if(this.yeucau.compareTo("@")==0) break;
         this.receive();
         this.processing();
      }
      System.out.println("Bye bye baby...");
      this.ds.close();
   }
}

+ Hàm main client
Code:

package program;

import java.net.DatagramSocket;
import java.net.InetAddress;
import java.net.SocketException;
import java.net.UnknownHostException;

import client.lamtoan_client_udp;

public class lamtoan_client_udp_program {
   
   public static void main(String[] args) {
      int port = 7;//port lang nge cua server
      String ip_server = "192.168.1.107";// dia chi server
      try {
         DatagramSocket ds = new DatagramSocket();
         try {
            InetAddress address = InetAddress.getByName(ip_server);
            System.out.println("Client da ket noi duoc server co ip: "+address);
            lamtoan_client_udp cl = new lamtoan_client_udp(ds,address,port);
            cl.run();
            
         } catch (UnknownHostException e) {
            
         }
      } catch (SocketException e) {
         
      }
   }

}


Code chạy được với nhiều client cùng lúc. Very Happy

Không biết làm sao 1 client cùng lúc gỡi qua server nhiều yêu cầu. Ai biết chỉ với... Sad

[img][You must be registered and logged in to see this link.][/img][img][You must be registered and logged in to see this link.][/img]
avatar
shippou777

Posts : 460
Thanked : 8
Gia Nhập 11/10/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

Về Đầu Trang Go down

default Re: [Java][UDP] Client_Server đổi chử thường thành hoa phục vụ song song.

Bài gửi by Admin on Mon Nov 05, 2012 7:27 am

Thiếm làm Server dạng luồn cho chạy không ngừng và chú trọng ngay chỗ này
Code:

while(true)
{
s=ss.accept();// Khi Client được Server chấp nhận
....
....
....
}

Admin
Admin

Posts : 1013
Thanked : 47
Gia Nhập 25/08/2010

Tài Sản
Thú nuôi:

http://k4info.forumr.net

Về Đầu Trang Go down

default Re: [Java][UDP] Client_Server đổi chử thường thành hoa phục vụ song song.

Bài gửi by shippou777 on Tue Nov 06, 2012 9:00 am

Udp mà bác ơi.. làm gì có s=ss.accept();
avatar
shippou777

Posts : 460
Thanked : 8
Gia Nhập 11/10/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

Về Đầu Trang Go down

default Re: [Java][UDP] Client_Server đổi chử thường thành hoa phục vụ song song.

Bài gửi by Admin on Tue Nov 06, 2012 10:11 am

shippou777 đã viết:Udp mà bác ơi.. làm gì có s=ss.accept();

Sorry thiếm em nhầm Idea vậy thì dòng lập while(true) là đã đáp ứng yêu cầu rồi.
Admin
Admin

Posts : 1013
Thanked : 47
Gia Nhập 25/08/2010

Tài Sản
Thú nuôi:

http://k4info.forumr.net

Về Đầu Trang Go down

default Re: [Java][UDP] Client_Server đổi chử thường thành hoa phục vụ song song.

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết