Bai cau truc du lieu

Go down

default Bai cau truc du lieu

Bài gửi by itsnotoverlbh on Sun Mar 06, 2011 10:16 pm

Bài chi mang tính chất tham khao nha, nếu có bạn nào sửa chạy được thì pm cho tôi hay với nha
Code:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<string.h>
#define MaxLength 500
 typedef char ElementType;
 /*********** dung danh sach********/
 typedef int Position;
 typedef struct{
        ElementType Elements[MaxLength];
        Position Last;} List;
 // tao danh sach rong
 void MakeNull_List(List *L){
      L->Last=0;}
 //kiem tra ds rong
 int Empty_List(List L){
    return L.Last==0; }
 // chen vao ds
 void Insert_List(ElementType word, Position P,List *L){
      if(L->Last==MaxLength)
      printf("DS day");
      else if((P<1) || (P>L->Last+1))
      printf("vi tri k hop le");
      else{
          Position Q;
          for(Q=(L->Last-1)+1;Q>P-1;Q--)
          L->Elements[Q]=L->Elements[Q-1];
          L->Elements[P-1]=word;
          L->Last++;}}
// in danh sach
void Print_List(List L){
    Position P;
    P = First(L);
    while(P!=EndList(L))
    printf("%d",retrieve(P,L));
    P=next(P,L);}
 // Nhap chuoi
 void Nhap_list( char *str, List *L){
      MakeNull_List(L);
      ElementType word;
      int i,len;
      len=strlen(str);
      i=0;
      while(i<len){
                  word = (char*)malloc(100)
                  scanf(str+i,"%s",word);
                  Insert_List(word,EndList(L),*L);
                  i+=strlen(word+1)}}*/
 /*************** hang doi*******/
 typedef struct{
        ElementType Elements[MaxLength];
        int Front,Rear;
        } Queue;
 //tao hang rong
 void MakeNull_Queue(Queue *Q){
      Q->Front=-1;
      Q->Rear=-1;}
 //tao hang rong
 int Empty_Queue(Queue Q){
    return Q.Front==-1;}
 // kiem tra hang day
 int Full_Queue(Queue Q){
    return (Q.Rear-Q.Front+1)==MaxLength;}
 // them phan tu vao hang
 void EnQueue(ElementType word,Queue *Q){
      if(!Full_Queue(*Q)){
                          if(Empty_Queue(*Q)) Q->Front=0;
                          if(Q->Rear==MaxLength-1){
                                                  for(int i=Q->Front;i<=Q->Rear;i++)
                                                  Q->Elements[i-Q->Front]=Q->Elements[i];
                                                  Q->Rear=MaxLength-Q->Front-1;
                                                  Q->Front=0;}
                                                  Q->Rear=Q->Rear+1;
                                                  Q->Elements[Q->Rear]=word;}
          else printf("hang day");}
  void Print_Queue(Queue *Q)
{
    Position Q;
    Q->Front;
    while(T!=End_List(Q))
    {  printf("%s", Front(Q));
        Q->Front=Q->Front->Next;}
  // trich lay mot chuoi
  void Trich_Queue(char *str,Queue *Q){
      MakeNull_Queue(Q);
      ElementType word;
      int i,len;
      len=strlen(str);i=0;
      while(i<len){
        word = (char*)malloc(10);
      scanf(str+i,"%s",word);
      EnQueue(word,Q);
      i+=strlen(word+1);}} 
  /********** ngan xep *******/
    typedef struct {
            ElementType Elements[MaxLength];
            int Top_idx;
            } Stack;
 // tao ngan xep rong
 void MakeNull_Stack(Stack *S){
      S->Top_idx=MaxLength;}
  // kiem tra ngan xep rong
  int Empty_Stack(Stack S){
      return S.Top_idx==MaxLength;}
  // kiem tra ngan xep day
  int Full_Stack(Stack S){
      return S.Top_idx==0;}
 // cho hang doi vao ngan xep
 void QueuetoStack(Queue Q, Stack *S){
      Queue Q;
      MakeNull_Queue(Q);
      Q1=Q;
      MakeNull_Stack(S);
      ElementType x;
      while(!Empty_Queue(Q1))
      x=(char*)malloc(255);
      Queue Q;
      MakeNull_Queue(&Q);
      Stack S;
      MakeNull_Stack(S);                                                   
itsnotoverlbh
itsnotoverlbh

Posts : 367
Thanked : 21
Gia Nhập 18/02/2011

Tài Sản
Thú nuôi:

http://www.ittd.freevnn.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết